De theorie is een belangrijk onderdeel van Chi Neng Qigong:

  • de unieke theorie van de totaliteit, waarbij we leren over Hunyuan Qi en de verbinding tussen alles wat er is;
  • Daode, waarbij we leren over de relatie tussen hoe we in ons dagelijks leven staan en onze gezondheid;
  • Yishi, waarbij we leren hoe belangrijk het gebruik van de geestkracht is en hoe we deze bewust kunnen inzetten;
  • het Qiveld, waarbij we leren hoe we invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van training van onszelf en anderen.