Wat is Qigong?
Qigong bestaat uit twee delen: de Qi ofwel Chi is levensenergie en gong staat voor lange periode van dagelijkse inspanning. Als je bijvoorbeeld eenzelfde oefening 100 dagen lang hebt gedaan, heb je een gong behaald. We kunnen zeggen dat Qigong de beheersing van de levensenergie is ter bevordering van de harmonie tussen lichaam en geest. Mensen bestaan uit levende cellen en als we elke cel zouden ontleden vinden we een membraan, een nucleus enz. Als je nog verder in de structuur gaat kijken, vind je atomen, elektronen, protonen en neutronen. Als je nog verder kijkt vind je energie, het Qi-niveau volgens de vijfduizend jaar oude Qigong theorie.

Is Chi Neng Qigong inderdaad voor iedereen geschikt?
Ja hoor, kinderen doen het op een speelse manier; volwassenen combineren bewegen met gedachtekracht en als bewegen moeilijker wordt, kan je de bewegingen helemaal ‘visualiseren’.

Bij Chi Neng Qigong wordt er gewerkt met gongs. Wat is hiervan de bedoeling?
Een gong is een periode van honderd opeenvolgende dagen waarin je eenzelfde oefening elke dag doet. Als je dit heel bewust doet, zal je al in de loop van die periode resultaat merken op het gebied van gezondheid, vitaliteit en/of emotioneel welbevinden. We weten allemaal dat we moeten bewegen, maar er is een groot verschil tussen weten en doen. Een gong met een gongformulier, waarop je de dagen noteert, helpt je daarbij.
Een gong geeft je structuur bij het oefenen, je wordt eraan herinnerd dat het ‘oefentijd’ is. Een gong zorgt ervoor dat je in alle omstandigheden je aan je voornemen houdt. Als er iets verandert in je dagelijks leven, een nieuwe job, een verhuis, een reis, heb je snel een excuus om te stoppen met trainen.
Een gong zorgt ervoor dat je niet afhankelijk wordt van een ‘coach’. Je kan helemaal op jezelf trainen, waar en wanneer je wil, onafhankelijk van een instructor. Je zal ondervinden dat het niet elke dag even gemakkelijk is, dat je onvoldoende tijd voor jezelf maakt, dat je je misschien niet zo lekker voelt, … juist dan heb je wilskracht en discipline nodig om toch door te gaan met je gong. De wilskracht en de discipline die je hier aanleert, zal je ook kunnen inzetten voor andere doeleinden. Wilskracht en discipline versterken bovendien je nieren!!! Toch ook maar mooi meegenomen…

Is het belangrijk om een basiskennis Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) te hebben om Chi Neng Qigong te beoefenen?
Het is zeker niet noodzakelijk om deze kennis te hebben om de gewenste resultaten te bereiken. Het zou ook niet logisch zijn aangezien het juist één van de doelstellingen van Chi Neng Qigong is om zo snel en eenvoudig mogelijk de positieve effecten van de training te ervaren. Anderzijds zal je wel ondervinden dat je toch termen hoort die uit deze discipline stammen, waardoor een basiskennis toch ook zeker bruikbaar is.

Waarom kan Chi Neng Qigong ons helpen bij onze spirituele groei?
De mens heeft een fysiek lichaam als ‘transportmiddel’ voor de ziel. Zoals we onze auto onderhouden, moet ook ons lichaam onderhouden worden om probleemloos ‘verder’ te kunnen. Door het doen van de oefeningen werken we aan ons lichaam terwijl we pure ‘Qi’ (brandstof) met onze geest naar ons toe halen om ons ‘transportmiddel’ te zuiveren en te versterken. Hoe zuiverder en beter ‘gesmeerd’, hoe sneller de ‘ziel’ zijn bestemming kan bereiken. Door het trainen van het lichaam en het toepassen van de filosofie in combinatie met de kennis van de theorie van Chi Neng Qigong, bouwen we aan een snelweg voor de ziel.

Waarom leggen de vrouwen de rechterhand en de mannen de linkerhand eerst op de navel?
Eerst en vooral is die positie niet zo belangrijk, het is eerder een traditie waaraan we ons graag houden. Het zou te maken hebben met de chakra’s (energiecentra) die bij de verschillende geslachten in tegengestelde richting draaien. De linker hersenhelft, de logische, de mannelijke, controleert de rechterkant van het lichaam. Als de vrouw de rechterhand (mannelijke kant) op haar navel legt, komt Yang op Yin, wat meer balans zou geven dan Yin op Yin (linkerhand op vrouw). Nogmaals, we gaan er niet van dood als we het andersom doen…

Wordt voor elke ziekte dezelfde methode gebruikt?
Ja, Chi Neng Qigong bevat als basis oefeningen die effect hebben op het hele meridianenstelsel (energiebanen). Wel zijn er specifieke bewegingen, vooral bij de Body en Mind-oefening, die aangeraden worden bij bijvoorbeeld hoofdpijn, whiplash, menstruatieklachten, enz.

Moet ik een oefening elke dag op hetzelfde tijdstip uitvoeren?
Nee, dat hoeft niet. Het gaat erom dat je de oefening elke dag doet en de tijd is minder belangrijk. De energie stroomt in 24 uur door het hele lichaam dus als de oefening elke dag gedaan wordt, blijft er een constante doorstroom van energie door de meridianen en organen waardoor er geen blokkades optreden. Dit is de preventieve werking van Chi Neng Qigong tegen ziekte.

Wat is het verschil tussen Chi Neng Qigong en T’ai Chi, Reiki en Yoga?
Chi Neng Qigong is afgeleid van verschillende vormen T'ai Chi en Qigong. Chi Neng is niet zo complex als T’ai Chi en dus makkelijker te leren. Chi Neng Qigong heeft raakvlakken met yoga. Yoga stamt uit India en spreken over chakra’s als energiecentra; Qigong uit China waar de energiecentra Dantian worden genoemd. Het doel van de oefeningen is vergelijkbaar. Chi Neng Qigong is echter een vloeiende doorlopende vorm en niet een aantal verschillende lichaamshoudingen. Reiki is een Japans woord. Rei betekent magisch of universeel; Ki is hetzelfde als qi. We gebruiken dezelfde energie, maar het verschil is dat met Reiki de kracht behaald wordt via initiatie en niet via zelf-cultivatie. Chi Neng Qigong wordt in eerste instantie beoefend om de eigen gezondheid en vitaliteit te verbeteren. Chi Neng Qigong is heel goed te combineren met de bovenstaande methoden. Vooral de effecten van Reiki nemen toe door het beoefenen van Chi Neng Qigong.

Kan ik eerst spierpijn krijgen voordat er verbetering optreedt?
Ja, dat is mogelijk. Door de oefeningen gebruik je je lichaam op een andere manier en werk je aan een gezonde lichaamshouding. Je spieren doen andere dingen dan je gewend was. Ook worden niet alleen de grote maar juist de kleinere spieren bij Chi Neng Qigong getraind. Dit wil niet zeggen dat je spierpijn altijd vanzelfsprekend moet vinden; luister goed naar je lichaam en ga niet te ver. Vraag bij aanhoudende klachten aan je instructor of hij of zij eens wil kijken of je de oefening wel correct uitvoert.

Kan iedereen qi naar een ander sturen?
Ja, alleen is er een dunne scheidingslijn tussen universele qi en wat dantian qi wordt genoemd. Soms denk je dat je universele qi doorgeeft, maar geef je in werkelijkheid je eigen qi weg. Dit kan resulteren in vermoeidheid en lage energie. Op termijn leer je hierin een onderscheid te maken.

Is een één- of driedaagse workshop echt genoeg om Chi Neng Qigong te leren?
Ja, de bewegingsleer is heel eenvoudig en effectief vooral vanwege de oorsprong: Dr. Pang Ming besefte ten volle dat terminale patiënten geen tijd hadden om een ingewikkelde bewegingsleer aan te leren. Onze workshops zijn gebaseerd op hetzelfde principe. Na de workshop kun je thuis verder met een cd of dvd. Zoals het poetsen van je tanden is het dagelijks oefenen een gewoonte geworden na een gong van honderd dagen. In vervolgworkshops word je persoonlijk gecorrigeerd en worden tips gegeven om je beleving van Chi Neng Qigong nog meer te kunnen verdiepen.

Bestaat het centrum in China nog?
Nee, het centrum, zoals het was toen Patricia van Walstijn er haar eerste training kreeg, bestaat niet meer. Omwille van problemen met de Falun Gong-beweging heeft de Chinese overheid het samenkomen van meer dan een paar honderd mensen verboden, ongeacht met welk doel of rond welke discipline. Helaas is het centrum toen gesloten en zijn de mensen ondergebracht in verschillende kleine centra verspreid over heel China. Het voordeel is dat op dat ogenblik een aantal leraren uit het centrum naar andere delen van de wereld zijn getrokken waardoor Chi Neng Qigong nu over de hele wereld verspreid wordt.

Waarom is het zo belangrijk om tijdens het oefenen de aandacht te houden bij de bewegingen?
Focussen is één van de essentiële elementen bij het beoefenen van Chi Neng Qigong. Door bewust je aandacht te richten (mind) op het lichaamsdeel (body) dat beweegt (qi), kan je in balans komen. Je maakt de ‘Body-Qi-Mind’ verbinding. Qi volgt je gedachten waardoor je lichaam ‘gevoed’ wordt. Aldus werk je op twee vlakken in op je lichaam: enerzijds het fysieke, waardoor je lichaam soepeler wordt en kan helen, anderzijds het mentale, waardoor je geest tot rust komt en je immuunsysteem versterkt: ‘mindfulness’ in de breedste zin van het woord.

Wat gebeurt er precies bij de Lift Qi Up & Pour Qi Down oefening? 
De LQU bevordert de doorstroom van qi in je hele lichaam. Kleine klachten verdwijnen vaak snel en je vitaliteit neemt toe. De aandacht tijdens de oefening is op de qi van de natuur, die je via je kruin en voetzolen, eigenlijk via al je poriën diep in je lichaam trekt. Vervolgens vindt het natuurlijke proces van transformatie plaats waarna je de qi die je lichaam niet meer nodig heeft laat gaan. Een constante toename en verversing van jouw qi. Het principe 'qi volgt aandacht' is waar het hier om gaat. De vooruitgang zit 'm in je focus, dus als je de oefening fysiek niet helemaal perfect doet is dat geen enkel probleem voor het resultaat.

Wat is het verschil tussen level 1 en 2 en kan ik ze door elkaar beoefenen?
De belangrijkste oefening van level 1 is de LQU oefening. Bij level 2 is dat de 'Body & Mind' (B&M) oefening. Bij de B&M gaat het erom dat je de qi dieper in je lichaam brengt door de 10 onderdelen zo goed mogelijk uit te voeren. Je brengt de qi diep in de gewrichten, de meridianen en de bindweefsels. Dat doe je door je aandacht te richten op de uitvoering van de lokale beweging. Om de qi dieper in het lichaam te brengen heb je wel eerst voldoende qi nodig! Dus; liever eerst de LQU langere tijd dagelijks beoefenen om je reservoir te vullen en vervolgens de B&M om de qi dieper in het lichaam te brengen. Als je op deze manier traint zal je basisvoorraad qi stabiel zijn en neemt je fysieke en mentale balans toe. Pas nadat je beide oefeningen langere tijd traint en je een stevig basis (qi)niveau hebt bereikt kun je de oefeningen afwisselen naar gelang wat jij nodig hebt in jouw leven.

Wat wordt er precies bedoeld met 'karakterontwikkeling' bij Chi Neng Qigong? 
Het doel van Chi Neng Qigong is om je volledige potentieel te leven. Zowel fysiek/emotioneel, als mentaal/spiritueel. Dat doen we door onszelf te observeren. Tijdens de oefening leer je dit en na verloop van tijd wordt het een tweede natuur. Je wordt je bewust van wat je denkt en voelt en van je emoties. Doordat je bewuster wordt komt er balans in je emoties en word je als bamboe: sterk en flexibel. Door je training te combineren met persoonlijke groei (of karakterontwikkeling zoals de Chinese leraren het noemen) neemt zowel de kwantiteit als de kwaliteit van jouw qi toe. Alléén trainen versterkt je lichaamsqi, maar ook de qi van eventuele negatieve emoties die je nog hebt. Bewustwording en training gaan dus hand in hand.

Is een level 2 instructor beter dan een level 1 instructor?
Helemaal niet. Er zijn geen hogere of lagere levels in instructors. Ook geen juniors, seniors of masters. Dr. Pang werd ook Laoshi (leraar) genoemd en in het centrum in China waren 700 leraren. De aanduiding master werd niet gebruikt.
Level 1 of 2 gaat puur over de methode. In level 1 leer je bepaalde oefeningen om je systeem te openen voor qi en je eigen qi te doen toenemen, in level 2 trek je de qi nog dieper in de meridianen, gewrichten en bindweefsels. In level 3 trek je qi aan door o.a. klank. Logischerwijs beoefen je dus eerst level 1 en dan 2. Het had ook stap 1 en 2 kunnen heten. Het level bij de naam van de instructors geeft alleen maar aan dat ze ook gecertificeerd zijn om level 2 lessen te geven. Niet dat ze 'beter' zijn. Dr. Pang heeft gezegd dat de vooruitgang in het stabiliseren van de emoties zit en niet in het aantal levels dat men beoefent.