VOORLOPIG WORDT ER GEEN OPLEIDING LEVEL 1 MEER VOORZIEN

Chi Neng Qigong Instructor - Level 1

De nieuwe basisopleiding tot Chi Neng Qigong instructor start 27 september 2019 en aangezien Chi Neng Qigong een open systeem is, is deze cursus ‘open’ voor iedereen. Om de kwaliteit van de interactie van de docent met de studenten te kunnen waarborgen, wordt het aantal deelnemers beperkt.
Wil je erbij zijn, schrijf dan snel in. De deelname geschiedt in volgorde van inschrijving.

Het accent ligt eerst en vooral op het activeren van de Qi-stroom (energiestroom) in je lichaam met daarbij het bewegen vanuit de kracht van je onderste Dantian (energiecentrum in je buik). Het ‘bewust worden’ en ‘bewust zijn’ spelen hierin een cruciale rol. Er wordt dus eerst aan je eigen gezondheid en welbevinden gewerkt om van daaruit verder te bouwen om de methode te kunnen overbrengen.

Belangrijke noot: dit traject is een intens helingsproces,
                                                 zowel fysiek, mentaal als emotioneel.


Inhoud
Praktijk:
- de basisoefeningen van Chi Neng Qigong: Lift Qi up Pour Qi down, 3-Centres Merge, Wallsquat, La Qi en Fa Qi, Six directions La Qi, Sway La Qi.
-
aanvullende oefeningen en bewegingen om je lichaam helemaal soepel en los te maken en de Qi nog gemakkelijker te laten stromen: warming up, L-sitting, pulsating, trembling, caterpillar…
- de kracht van mediteren en visualiseren wordt gebruikt voor de verbinding van lichaam en geest;
- het activeren van je helende en je zelfhelende vermogens komt aan bod.

Theorie:
-
basisprincipes van Chi Neng Qigong met daarin de totaliteitstheorie, Daode, Yiyuanti en Yishi;
- de relatie tot de traditionele Chinese Geneeskunde (TCM).

Huiswerk
Chi Neng Qigong is voornamelijk ervaren en integreren. Daarom werk je dagelijks aan je gong: één of twee oefeningen gedurende 20 à 30 minuten. Minimum 3 gongs moeten worden gedaan: de Lift Qi Up Pour Qi Down, 3-Centres Merge, L-sitting, vijftig Wallsquats.

Examens: theorie en praktijk
Deze zijn verplicht indien je een certificaat wenst te behalen. 
De studenten worden ter voorbereiding van de examens zeer persoonlijk opgevolgd en geëvalueerd tijdens de opleiding zelf.

Het schriftelijk/theoretisch examen: wordt afgenomen tijdens de laatste trainingsdag.
Het studiejaar wordt afgesloten met een 3-daagse workshop waar praktijkexamens worden afgelegd.

Praktijkexamen:
1. een correcte uitvoering van de Lift Qi Up, de Wallsquat en de 3-Centres Merge;
2. het uitleggen van de onderdelen van deze oefeningen;

3. de uitvoering van vijftig Wallsquats;
4. de uitvoering van 33 minuten armengong;
5. het leiden van een groep door de Lift Qi Up en de 3-Centres Merge zonder cd.

Certificaat
Je kan deze opleiding volgen  met de intentie om nadien als instructor Chi Neng Qigong aan de slag te gaan. Hiervoor is het behalen van een certificaat noodzakelijk. Om dit certificaat te bekomen moet je slagen in zowel het theoretische als het praktische examen. Daarnaast wordt ook verwacht dat je dagelijks oefent en minimaal 3 gongs* afwerkt.
Elke student wordt tijdens de opleiding individueel opgevolgd. In overleg student-begeleiding kan besloten worden om het opleidingstraject te verlengen met één jaar.

Je kan er ook voor kiezen om deze opleiding enkel te volgen als een persoonlijk ontwikkelingstraject waarbij het behalen van een certificaat geen voorwaarde is.

In beide gevallen engageert de student zich om minimum 80% van de opleidingsdagen aanwezig te zijn.

*Gong
Een gong is een periode van honderd dagen, waarin je een oefening elke dag doet. Na honderd dagen zal er resultaat te bemerken zijn op het gebied van gezondheid, vitaliteit en/of emotioneel welbevinden.

Kosten: 2019 - 2020
1.800 EUR - bij volledige betaling vóór 15 juli 2019 

1.900 EUR - bij volledige betaling vóór 1 september 2019
1.985 EUR -
bij betaling in schijven
17 lesdagen waarvan tweemaal een driedaagse workshop (lunch en diner inbegrepen
)

Inclusief syllabus

Lesschema en data: 2019 - 2020
17 lesdagen waarvan:
- 2 x een driedaagse workshop (begin en einde van de cursus):
(27-29 september 2019 en 26-28 juni 2020)
- 5 trainingsdagen (zaterdag van 9.30u tot 17.00u): 5/10 - 2/11 - 14/12/2019 - 1/2/2020 - 29/2/2020

- tweedaagse workshop: Essentie van Chi Neng Qigong: 23-24/11/2019
- eendaagse workshop: Relatie tot TCM: 14 maart 2020 
- 1 trainingsdag in combinatie met examenvoorbereiding:
2/5/2020
- 1 trainingsdag in combinatie met schriftelijk examen: 13/6/2020
- 1 stagedag bij eendaagse workshop

Locaties
Driedaagse workshops: De Kluizerij - Affligem
Lesdagen: Atelier Levenskunst - Wilrijk

Kosten driedaagse workshops De Kluizerij - Affligem:
Opgelet: de overnachtingsprijs is verhoogd tot 70 EUR per kamer, voor een 'twin bedded bedroom'.
Deel je een kamer, dan slaap je dus aan halve prijs, 35 EUR per persoon per nacht.
Heerlijk ontbijt voor 10 EUR.

Betalingsmodaliteiten
Betaling:
De inschrijving gebeurt door betaling van een voorschot van 180 EUR op bankrekening van Chi Neng Institute Belgium: Bank J.Van Breda & C°: 645-1347271-73 | BIC JVBABE 22 | IBAN BE27 6451 3472 7173.

Verder zijn meerdere betalingsformules mogelijk:

betaling van het saldo - vóór 15 juli 2019 - 1.620 EUR
betaling van het saldo - vóór 1 september 2019 - 1.720 EUR
betaling van het saldo in 4 schijven
       vóór 15 augustus 2019 - 920 EUR
       vóór 15 november 2019 - 295 EUR
       vóór 1 maart 2020 - 295 EUR
      
vóór 1 mei 2020 - 295 EUR

Annulering door Chi Neng Institute Belgium:
Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht behoudt Chi Neng Institute Belgium het recht de opleiding te annuleren. De gestorte bedragen worden volledig terugbetaald.

Annulering door cursist:
Mocht je door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de opleiding, dan dien je dit schriftelijk kenbaar te maken.
Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de opleiding, is enkel het voorschot (180 EUR) verschuldigd.
Bij annulering binnen de maand voor aanvang van de opleiding, is de helft van het cursusgeld verschuldigd.
Bij annulering na aanvang van de opleiding, is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Ervaringen

 • De opleiding voor instructor is het mooiste geschenk dat ik aan mezelf kon geven
  Het bracht me meer discipline en moed door de gongs elke dag te oefenen
  Het bracht me op een liefdevolle zachte manier de kracht van een krijger
  Het bracht me naar oude emoties die diep verborgen zaten en opgeruimd mochten worden
  Het bracht nog meer openheid, bewustzijn, verbondenheid en gewoon ZIJN
  Het bracht me dieper tot mezelf en het is nu stiller in mezelf
  Het bracht me de wijsheid dat alles goed is zoals het is
  Het bracht me nog dieper in verbinding met het universum
  Hier en nu ben ik; ik adem alles in mij en ook rondom mij; ik geef me over hier en nu
  Ik voel me gewoon een beter mens
  Mijn dank aan en respect voor Tilla en Kundera is groot
  - Mieke x☀

 • Nogmaals bedankt Tilla voor die mooie drie dagen waarin de Qi zich op wonderbaarlijke manier aan mij geopenbaard heeft. Ik bewonder jouw aanpak, jouw gedrevenheid, jouw liefde, jouw kennis en kunde van de Chi Neng Qi Gong. - Veronique
 • Hartelijk dank voor wat je mij hebt meegegeven. - Annelieke